Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015

Support this Project


You can support this project by:

1) send to me with a pm, your average daily or weekly payment per 1 GHs (sha256) or 1 khs (scrypt)
example: 12/6/2015 scrypt.cc 1 khs = 0,00000991 btc,  daily average income of 1 khs = 0,000000121841 btc (break even = 81 days)

foxyform

2) by using ref links
3) by send a donation or a tip 3Ha4sfDJeht4vtDroLeY6vrZzBAcsPDWQg


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου